ESTENG
Meeskond
Koolituskalender
registreeru
   Ostukorv on tühi
    Facebook Skype Twitter

Enesekehtestamine ja konfliktide lahendamine

Vastandumised ja konfliktolukorrad on osa meie igapäevast. Sageli ei tunne me neid olukordi äragi. Konflikt võib olla positiivse tulemiga, kuid pahatihti see nii ei ole. Sarnaste olukordade lahendamine kipub olema keeruline ning nõuab kindlaid oskusi.
Oskus konflikte juhtida, lahendada ja ära tunda muudab sinu ja sinu meeskonna tugevamaks, ühtsemaks ja edukamaks.
 
Märksõnad: Juhi ametikohaga seotud probleemid; probleemid VS väljakutsed; juhi isikuga seotud takistused; tegurid, mis mõjutavad töö resultaati ja sisekliimat (kõrgendatud ootused, palgasurve, konfliktid, vähene empaatia); väärtused, raha ja ajapuudus; puudulik väljaõpe ja korduvad probleemid; Maslow vajaduste hierarhia mõistmine ja teadaoleva pea peale pööramine; kuidas ilma ohvriteta ja ennast kulutamata tööd organiseerida.

Eesti juhtide põhipuudused-abinõud; konfliktiuuring; empaatia ja lumepalliefekt; vihastamine ja kontrolli kaotus; palgaläbirääkimised (kuidas, millal, kui palju ja miks); puudulik suhtlus kui peamine konflikti tekitaja töökohal. Mida ette võtta; eri vanusegrupid töökohal; ettevõtte ebaselged eesmärgid-üks takistajatest parema soorituse poole; kontroll: Kas abinõu või takistus juhi ja töötaja suhtes? Mil määral, kus, kui palju ja miks; töökäskude ja korralduste andmisel esinevad vead; lemmikud meeskonnas; suulised kokkulepped ja kirjalikud regulatsioonid. Praktilised näited tööelust.

Konflikti lahendamise sammud; probleemide lahendamise sõõr; tüüpilised koostööprobleemid töökeskkonnas; mässajad töökohal-kuidas saada võitu; puudulik ja läbimõtlemata tagasiside; võtted "halvast" rääkimisel; takistavad käitumised meeskonnas; sõnakasutus vastandumiste põhjustajana; ENESEKEHTESTAMINE-mahukas ja kvaliteetne test enda enesekehtestamisoskuste määratlemiseks. Analüüs; minu õigused töötajana ja juhina; aktiivne kuulamine.

Tähelepanu väljendamise oskused; ukseavajad ehk jäämurdjad suhtluses; peegeldamine abinõuna. Näitame praktikas ette; kehtestav juhi sõnum; KEHAKEEL (distantsid, hoiakud, paiknemised, üldine väljanägemine-mida vaatame? Mida peame jälgima); teineteisemõistmise hävitamise viisid

Tulemus:

  • Koolituse läbimisega on arenenud juhtide võime lahendada, isiksuste tasandil ja/või isikute vahel tekkinud, kriitilisi situatsioone ning analüüsida töötajatelt laekunud informatsiooni
  • Juhile on loodud enesekehtestamise arsenal, mille abil tõhusalt ja tulemuslikult töötajaid rakendada ja ohjata. Näitame, kuidas juhil on võimalus vastata töötaja ootustele heast juhist.
  • Osalejad saavad teadmisi ning omandavad oskusi praktiliste harjutuste ja rollimängude käigus, kuidas selgelt edastada oma vajadusi ja tunda end pingevabalt, olla tööalastes dialoogides veenev.
  • Näitame praktiliste näidetega, kuidas mässajate ja meeskonnamürgitajatega käituda ning toetame seda töölepingu- ja avaliku teenistuse seadustest tulenevate võimalustega