ESTENG
Meeskond
Koolituskalender
registreeru
   Ostukorv on tühi
    Facebook Skype Twitter

Meeskonna seikluskoolitus

Seiklusliku koolituskogemuse eesmärk on arendada ja elavdada tavapärasest erineval moel meeskonnatööd. Pakume Teie meeskonnale võimalusi aktiivseks, loominguliseks ja haaravaks meeskonnatööks mänguliste ja seikluslike ülesannete läbi. Seda kõike värkses õhus ja looduskaunites kohtades Teile sobivas piirkonnas.

Soovime tagada teineteisemõistmist töökollektiivis, kasvatada „kindla seljataguse“ tunnet, otsida üles ja rõhutada samasusi erineva profiiliga spetsialistide puhul (meistrid, müügiinimesed, juhid, referendid, raamatupidajad, ametnikud, projektijuhid jne). Koolituse täiendeesmärk on tunnustada töötajaid tehtud töö eest ja parandada organisatsioonisisest kommunikatsiooni. Tugevdame meeskonna empaatiavõimet tervikuna.
Süstime enesekindlust ja näitame, et koos on kõik takistused ületatavad.
 
Valik tegevusi: Seiklusrajad seiklusparkides või avatud looduses; väljumine oma mugavast ja „turvalisest“ keskkonnast; rünnak väljakujunenud töörutiinile ja hoiakutele meeskonnakaaslaste suhtes; hirmu allutamine, ärevuse võitmine – „kõndimine õhus“; harjutused eeldavad eneseületamist jättes igale osalejale unustamatu elamuse iseenda ja meeskonna ühtsest suutlikkusest; nuputamismängud, ämblikuvõrk; meeskondlik miniorienteerumine jpm. „Koos saame alati tehtud“ on selle koolituse moto.
 
Seiklukoolituse läbimise järgselt kogunetakse orienteeruvalt kaheks-kolmeks tunniks sisetingimustesse ning räägitakse meeskonnaga toimunud sündmused läbi. Vaadatakse läbi koolitajate poolt ettevalmistatud videoülesvõtted, analüüsitakse nähtut. Koolitajate eestvedamisel mõtlevad, analüüsivad ja leiavad osalejad täiendavaid seoseid seiklusraja ja praktilise tööelu vahel. Nähakse reaalset tuge oma meeskonnaliikmete näol. Osatakse enam hinnata üksteise rolle organisatsioonis. Tekib parem ja terviklikum arusaam juhi vastutusest ja ülesannete ulatusest.
 
Märksõnad: Minu meeskond;  eesmärkide saavutamine hirmu ja hoiakute kiuste; isiklike ja rühma eesmärkide kooskõlastamine; rollid meeskonnas; meeskonnatunde arendamine ja häälestamine tulemuslikumale tegevusele; suhtlusbarjääride murdmine, saavutusvajadus, grupikommunikatsiooni areng; sünergia ja positiivne fiiling – fun.
 
See on koolitus, kus keegi ei jää kõrvaltvaatajaks.
 
Tulemus:

  • Koolituse läbimisel mõistetakse, et meeskond on täpselt nii tugev kui on tema nõrgim lüli. Soovitakse enam ühiselt pingutada.
  • Suhtlemine organisatsiooni eri tasandite vahel on muutunud vabamaks. Töötajate vahel väljakujunenud suhtlusbarjääride kadumiseks on loodud väga tugevad eeldused
  • Koolitusel osalejad tunnevad läbitud koolituse näol erilist ja motiveerivat tunnustust org-i juhtkonna poolt
  • See on meeskonnale olnud parim ühine „rutiinitapp,“ mis annab jõudu ja lisab töökohal särtsu igale meeskonnaliikmele.