ESTENG
Meeskond
Koolituskalender
registreeru
   Ostukorv on tühi
    Facebook Skype Twitter

Avalik esinemine ja meediaga suhtlemine

Suhted meediaga. Ideede ja eesmärkide turundus ning reklaam. Pressikonverentside oskuslik läbiviimine. Samuti professionaalne ja silma hakkav pressiteate- ja artikli koostamine. Blogide kasvav ja abistav roll turunduses. Avalik esinemine: enesekontroll, mõjususe kasvatamine, vajaduste selgitamine, olulise rõhutamise oskus, enese kuulama „sundimine." Õigete ja üheselt tõlgendatavate signaalide saatmine.
 

Märksõnad: Meediakanalite tutvustus ja tööpõhimõtete selgitus (võitlus tähelepanu eest); meediasuhete korraldamine (kuidas, kes, millal ja mil moel); hea meediakampaania alused (meediapeks ja meediapai, „meediahoolikud"); mida meediaga suheldes teha ei tohi; imago roll eesmärkide saavutamisel, kuidas seda kujundada ja suunata; tulemuslike meediakontaktide loomine, hoidmine ja nende oskuslik „toitmine".

Pressiteate koostamine (eesmärgid, infokanal, sihtgruppide valik); hea turunduse alused (reklaam): fotode kasutamine, värvid, kirjastiil, sõnum, sihtrühmale adresseeritus; mõjutamine turunduses: liialdamine, meelitamine, hirmutamine, faktide valiku edastamine, seksuaalsuse rõhutamine, grupile apelleerimine; reklaamikeel ja reklaamikanalid: millal ja mida kasutada - SWOT (ajalehed, ajakirjad, televisioon, raadio, internet, välimeedia).

Turu-uuringute meetodid ja turundustegevuse tulemuslik juhtimine; blogide kasutusvõimalused (blogid kui müügikanalid, blogid suhtekorralduses, sotsiaalsed võrgustikud, blogid-enam kui lihtsalt veebipäevik); erinevad avaliku esinemise vormid; ettekande eesmärgid; esinemise alustamine ja lõpetamine; esinemise ettevalmistamise ja visuaalne toetamine; enesekindluse kasvatamine; auditooriumi valdamine ja vastuvõtjate mõjutamine; kehakeele mõju esinemisele.

PR-trikid; riietus ja muud imagoloogilised tegurid (mida, kuidas, millal); „ideede müümine"; kabinet, saal, mikrofon, kaamera;  hirm, „mälulünk", paanika, apaatia, rambipalavik; väitlus: intervjuu, pressikonverents, paneeldiskussioon.

Tulemus:

  • Osalejad on omandanud uusi teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, mis võimaldavad neil olla senisest märkimisväärselt tulemuslikumad oma töö korraldamisel ja -eesmärkide saavutamisel. Organisatsiooni mainekujundamist ja ideede turundamist mõistetakse kui vajadust, mitte kui võimalust.
  • Koolitusgrupi liikmed oskavad tulemuslikult kasutada erinevate meediakanalite võimalusi. Suudetakse langetada õigeid turundusotsuseid.
  • Osalejad on saanud hea karastuse avalike esinejatena läbi videokoolituse. Ollakse teadlikud mõjukuse suurendamise võimalustest ja viisidest ning osatakse end ettevalmistada läbirääkimisteks, pressikonverentsideks ja avalikeks esinemisteks.
Koolitaja - treener: Marko Torm

 
Valdkonnad: 
* Inimeste juhtimine
* Protssesside ja suurprojektide juhtimine
* Konfliktide lahendamine
* Stressi ületamine
* Eesmärkide seadmine
* Ajaplaneerimine ja väärtuse loomine iseendale
* Motivatsiooni määratlemine
 
Marko on töötanud Rakvere linnapeana, volikogu esimehena ja abilinnapeana. Ta on kutsunud ellu erinevaid sündmusi, sh Viking Line Eesti Ööjooks, Võsu Südasuve Maraton, Eesti Saunafestival jpm. Lisaks on Marko töötanud linna sisekontrolöri ja G4S Lääne-Virumaa teenindusjuhina. Juhtinud sadu inimesi ja erinevaid meeskondi nii era- kui avalikus sektoris. Omab magistrikraadi riigiteadustes ja on täiendanud end Taani ja Islandi Riigikontrolli asutustes, Helsingi Linnavalitsuses sisekontrolliosakonnas ja India rahvusvahelises IT auditi kolledžis.