ESTENG
Majast
Koolituskalender
registreeru
   Ostukorv on tühi
    Facebook Skype Twitter

Üldandmed

Rakvere Loovuskool MTÜ
Pikk tn 16, 44307 Rakvere
Postiaadress: Tähe 5, 44314 Rakvere
Telefon +372 508 6891
e-post:loovuskoolitus@loovuskoolitus.ee


Rakvere Loovuskeskus pakub loovust arendavaid ja valdkondlikku kompetentsi tõstvaid koolitusi, kunstikursuseid ning loovuskoolitusi täiskasvanutele ja noortele. 
 
Rakvere Loovuskeskuse eesmärk on ellu viia elukestva õppe ideed. Meie juurde on oodatud igas vanuses inimesed ja erinevate sektorite organisatsioonid.
 
Meie koolitajad on kauaaegse kogemusega eriala spetsialistid, tunnustatud kunstnikud ja innovaatilised ning erinevaid sektoreid valdavad juhid. Unikaalse keskkonna koolituste ja ürituste läbiviimiseks loovad kaunis kunstigalerii, omanäoline sisekujundus ja multifunktsionaale sisustus.

Rakvere Loovuskeskuse visioon on olla Lääne-Virumaal esimene asutus, mida piirkonna elanikud nimetavad seoses kunsti, vabahariduse, täiendkoolituse- ja loovuskoolitusega.
 
Meie missioon on avardada elanikkonna elukestvas õppes osalemise võimalusi. Tõsta Loovuskeskuses pakutava koolituse kaudu inimeste konkurentsivõimet, arendada praktilisi oskusi, avardada maailmapilti ja tõsta eneseusku. Pakkuda omanäolist teenust ja tooteid linna külastavale sise- ja välisturistile.

Meie meeskonna väärtused

  • Loov ja terve inimene
  • Aus, turvaline ja inspireeriv õpikeskkond
  • Omanäolisus
  • Uuenduslike töövõtete ja parima praktika kooskõla

Loovuskoolitus, kunstikursused, loovkoolitus, käsitöökursused, maalimine, joonistamine, tarbekunst, meeskonnakoolitused, juhtimiskoolitused, motivatsioonikoolitused, kunst, loovus, käsitöö, kunsti kursused, Loovuskoolitus, kunstikursused, loovkoolitus, käsitöökursused, maalimine, joonistamine, tarbekunst, meeskonnakoolitused, juhtimiskoolitused, motivatsioonikoolitused, kunst, loovus, käsitöö, kunsti kursused