ESTENG
Meeskond
Koolituskalender
registreeru
   Ostukorv on tühi
    Facebook Skype Twitter

Edukad läbirääkimised

Läbirääkimised töökohal, peresuhetes või äris on osa meie igapäevaelust. Läbirääkimiste edukus tagab meile soovitud tulemuse ning garanteerib eesmärkide täitumise. Olgu see siis ärikasum, innovatiivse idee rakendamine või kõige ehedam pereõnn.
Läbirääkimiste puhul peame oluliseimaks ettevalmistust, enesekindlust, esinemisoskust, veenmis- ja empaatiavõimet, kehakeele lugemis- ja väljendumisoskust. Samuti mitmete märkide lugemist, enesekehtestamist ning kokkuleppe sõlmimise oskust.

Märksõnad: Esitlustehnikad (sinu kuulajaskond, kuulajate suhtumine teemasse, kas osalejad kuulavad sind vabatahtlikult või mitte, kuulajate iseärasused: hulk, sugu, vanus, rahvus jne); tähelepanu kõver; hoiakud (kuidas, mida, millal, kuidas hoiakuid lugeda); kuidas harjutada enesekontrolli ja ideede esitamist; käitumisrepertuuar; visualiseerimine; kehakeel: selle lugemine, väljamängimine ja tõlgendamine; väljanägemine ja distantsi valik (silmside, kehahoiak, käteliigutused, näoilme, hääle valitsemine, riietus, lõhn, soeng, distantsid).

Hääl (hääle kõrgus, kõnetempo, miimika, hääletoon, naeratus hääles); ruumi valik läbirääkimisteks (suurus, eraldatus, segamistõenäosus: telefon, juhuslikud isikud, mööbli paiknemine või selle puudumine, vestlus üle laua ja ilma lauata); ettevalmistamine ja käigu pealt suuna muutmine-kuidas seda teha; ajagraafikust kinnipidamine ja teemast kõrvalekaldumisel teema juhtimine (ilma kellegi tundeid riivamata); mida teha kui minult küsitakse ja ma ei tea vastust ning pulss hakkab üha meeleheitlikumalt lööma? Näitame ette; kordamised ja teeviidad läbirääkimise käigus: milleks, kuidas ja kui palju.

Kuidas leida ühist "klikki" ja millest see algab; emotsioonid läbirääkimistel - surm ja sõber; mina-teated, sinatamine ja teietamine; haloefekt; huvid VS seisukohad; enesekehtestamine: praktilised näited, võimalused ja ohud; mis on TABU läbirääkimistel; läbirääkimistel kauplemisefekti vältimine; jäälõhkujad ehk ukseavajad vestluses; taktikad (asukoha vahetamine, eelnev teavitus, erinevad toolikõrgused, neutraalne või mitte neutraalne pind jne) - näited tuntud inimestest.

Peegeldamine; tõmba-lükka mudel: diplomaatia säilitamine; saatja-vastuvõtja mudel; kahe- ja kolmekordne mõtlemine; töötajate töölevõtu intervjueerimisprotsess või partnerite intervujeerimine nende vajaduste selgitamiseks: läbirääkimistehnikad (müük, lepingu sõlmimine, võlamenetlus, ostuprotsess ja koolitusvajaduse hindamine); ristküsitlus (sundige põhjendama, kõrvutage vastuseid, ebakõlad, ettepanekute tegemisele kaasamine, püünised ja lõksud).

Sõnalised ja mittesõnalised signaalid; kas minna läbirääkimistele üksi, paarilisega või enama kui kahe inimesega; kontakti lõpetamine.

Tulemus:

  • Koolituse tulemusel oskavad osalejad ära tunda, tõlgendada ja välja mängida läbirääkimistel olulisi tegureid (kehakeel, hoiakud, välimus, silmside, hääle iseärasused, toon ja miimika)
  • Osalejad suudavad ennast kontrollida ja juhtida läbirääkimiste käiku neile vajalikus suunas.
  • Koolituse läbinud oskavad läbirääkimisteks põhjalikult valmistuda, ennetada ja lahendada planeerimatuid kriitilisi olukordi ning suudavad välja selgitada enamuse mitte tõesetest oponendi/partneri väidetest.
Koolitaja - treener: Marko Torm

 
Valdkonnad: 
* Inimeste juhtimine
* Protssesside ja suurprojektide juhtimine
* Konfliktide lahendamine
* Stressi ületamine
* Eesmärkide seadmine
* Ajaplaneerimine ja väärtuse loomine iseendale
* Motivatsiooni määratlemine
 
Marko on töötanud Rakvere linnapeana, volikogu esimehena ja abilinnapeana. Ta on kutsunud ellu erinevaid sündmusi, sh Viking Line Eesti Ööjooks, Võsu Südasuve Maraton, Eesti Saunafestival jpm. Lisaks on Marko töötanud linna sisekontrolöri ja G4S Lääne-Virumaa teenindusjuhina. Juhtinud sadu inimesi ja erinevaid meeskondi nii era- kui avalikus sektoris. Omab magistrikraadi riigiteadustes ja on täiendanud end Taani ja Islandi Riigikontrolli asutustes, Helsingi Linnavalitsuses sisekontrolliosakonnas ja India rahvusvahelises IT auditi kolledžis.