ESTENG
Meeskond
Koolituskalender
registreeru
   Ostukorv on tühi
    Facebook Skype Twitter

Motivatsioon

Mida on vaja, et töötajad teeksid oma tööd hästi ja sooviksid ette võtta lisapingutust? Kuidas panna juhti mõistma tagasiside väärtust ja kasvatada kolleegi empaatiavõimet...
Tugevdame meeskonnatunnet ja tõhustame töövõtteid. Kogenud koolitajad kisuvad osalejad eemale puhtast raamatutarkusest ja tekitavad koolituse lõppedes selge arusaama edasiminekust. Palk-rutiin-sissejuurdunud käitumismallid-hoiakud-vajadused-empaatia-tõhusus...on vaid mõned teemadest, mida praktilise tegevusena katame.

Märksõnad: Juhi enesemotivatsioon; motivaatorid ja demotivaatorid; motivatsiooni kolmik-tuvastame; Maslow vajaduste hierarhia-töötaja näitel; sünergia efekt-miks, kuidas; Töökoht ja kodu-kuidas juht saab motiveerida panustades elementidele väljaspool tööd; motivatsiooni väljaselgitamise raskused; kiirus-kvaliteet; rahuldamata vajadused; valik, ootus ja eelistus-motivatsiooni kolm muutujat.

Töötasu kui võimsaim ja lühiajaliseim motivaator; keskastmejuht võtmetegur; positiivne ja negatiivne motivaator - kumba kasutada ja millal; juht ja liider-motiveeriva töökeskkonna alustalad; töötajate ja iseenda hoiakud motiveerimise takistajatena. Mida ette võtta; praktilised võtted negatiivse motivatsiooni rakendamisel; pühendunud ja ükskõikse inimese keskkonna ja mõju näited ümbritsevatele; isiklik eeskuju on nakkav; töötaja käitumise mõjutamise tehnika.

Konkreetsed ettepanekud ja praktilised näited töötaja motiveerimisel, kelle töötulemus on allapoole soovitut; töötaja motivatsiooni areng ja langus elukaarel-abinõud; kuidas motiveerida meeskonda loovalt; viisakusreeglid ja distsipliin töökohal-motivatsioon positiivse aura tekkeks töökohal; kuulamine ja kuulmine; empaatiavõime, enesekehtestamine jpm. Lisaks ülesanded, grupitööd, rollimängud ja videokoolitus.
 
Tulemus:

  • Koolituse läbinud isikud on varustatud põhjalike teadmistega inimeste motivatsiooni allikatest ja oskavad neid tööprotsessis kasutada ning väärtustada
  • Avardame inimestega töötavate isikute arusaamu ja purustame hoiakuid, mis takistavad neil nii iseenda kui ka töötajate motiveerimist
Koolitaja - treener: Marko Torm
 
Valkonnad: 
 
* Inimeste juhtimine
* Protssesside ja suurprojektide juhtimine
* Konfliktide lahendamine
* Stressi ületamine
* Eesmärkide seadmine
* Ajaplaneerimine ja väärtuse loomine iseendale
* Motivatsiooni määratlemine
 
Marko on töötanud Rakvere linnapeana, volikogu esimehena ja abilinnapeana. Ta on kutsunud ellu erinevaid sündmusi, sh Viking Line Eesti Ööjooks, Võsu Südasuve Maraton, Eesti Saunafestival jpm. Lisaks on Marko töötanud linna sisekontrolöri ja G4S Lääne-Virumaa teenindusjuhina. Juhtinud sadu inimesi ja erinevaid meeskondi nii era- kui avalikus sektoris. Omab magistrikraadi riigiteadustes ja on täiendanud end Taani ja Islandi Riigikontrolli asutustes, Helsingi Linnavalitsuses sisekontrolliosakonnas ja India rahvusvahelises IT auditi kolledžis.
Manuste ala


Koolitaja - treener: Marko Torm
 
Valkonnad: 
* Inimeste juhtimine
* Protssesside ja suurprojektide juhtimine
* Konfliktide lahendamine
* Stressi ületamine
* Eesmärkide seadmine
* Ajaplaneerimine ja väärtuse loomine iseendale
* Motivatsiooni määratlemine
 
Marko on töötanud Rakvere linnapeana, volikogu esimehena ja abilinnapeana. Ta on kutsunud ellu erinevaid sündmusi, sh Viking Line Eesti Ööjooks, Võsu Südasuve Maraton, Eesti Saunafestival jpm. Lisaks on Marko töötanud linna sisekontrolöri ja G4S Lääne-Virumaa teenindusjuhina. Juhtinud sadu inimesi ja erinevaid meeskondi nii era- kui avalikus sektoris. Omab magistrikraadi riigiteadustes ja on täiendanud end Taani ja Islandi Riigikontrolli asutustes, Helsingi Linnavalitsuses sisekontrolliosakonnas ja India rahvusvahelises IT auditi kolledžis.